Feedmix TS®

Farmaceutische vorm

Premix

Samenstelling

Per gram:

trimethoprim 10 mg
sulfamethoxazole 50 mg

 

Doeldieren

 • Slachtkuiken
 • Varken

Indicaties

Slachtkuiken:

 • pullorum veroorzaakt door Salmonella pullorum;
 • infectie veroorzaakt door Salmonella typhimurium;
 • cholera veroorzaakt door Pasteurella multocida;
 • infectieuze coryza veroorzaakt door Haemophilus gallinarum.

Varken:

 • behandeling van pleuropneumonie veroorzaakt door Actinobacillus pleuropneumoniae;
 • infectieuze polyserositis veroorzaakt door Haemophilus suis;
 • pneumonie, polyarthritis en meningoencephalitis veroorzaakt door Streptococcus suis;
 • roetbig veroorzaakt door Staphylococcus hyicus.

Toediening/Dosering

Slachtkuiken: Oraal, via gemedicineerd voeder.
0,5 g per kg lichaamsgewicht per dag, of 5 - 10 kg per ton voer, (30 mg activiteit per kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 4 - 7 dagen.

Varken: Oraal, via gemedicineerd voeder.
0,25 - 0,5 g per kg lichaamsgewicht per dag, of 5 - 10 kg per ton voer, (ca. 15 - 30 mg activiteit per kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 4 - 7 dagen.

N.B.: Mag door te pelletiseren voer gemengd worden.
Mag niet als zodanig worden toegediend maar uitsluitend via gemedicineerd voer.

Wachttijdadvies

 • Slachtkuiken 8 dg
 • Varken 3 dg

Contra indicaties

 • niet toedienen aan dieren met nier- en/of leverfunctiestoornissen, of bloeddyscrasie;
 • niet toedienen bij overgevoeligheid voor sulfonamiden en/of trimethoprim.

Bijwerkingen

Overgevoeligheidsreacties.

Waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is.
Ernstig zieke dieren kunnen een verminderde eetlust hebben en dienen dientengevolge parenteraal gemedicineerd te worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in de gevoeligheid van bacteriën voor sulfonamides, worden bacteriologische onderzoek en gevoelgheidstesten aanbevolen.
Onoordeelkundig gebruik van het middel kan het aantal bacteriën dat resistent is tegen sulfonamides verhogen en kan daardoor de effectiviteit van behandeling met andere sulfonamides verminderen, als gevolg van kruis resistentie.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient.
In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de be- of verwerking en/of toepassing direct huidcontact en inademing vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen en een stofmasker.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
De mogelijke effecten van dit product op de voortplantingsfuncties bij mannelijke en vrouwelijke dieren zijn niet onderzocht. Het verdient derhalve aanbeveling dit product slechts met terughoudendheid toe te passen bij fok- en vermeerderingsdieren.

Bewaarcondities / Houdbaarheid

Houdbaarheid: 36 maanden.
Houdbaarheid gemedicineerd voer:41 dagen.
Beneden de 25ºC bewaren. Niet in de vriezer bewaren. Beschermen tegen vorst.

Verpakking

Zak 5 kg.

Registratienummer

REG NL 8674 / UDD

Terug naar de producten